Voldoe aan de vereisten per 15 september 2018

Binnen 48 uur een offerte voor het opstellen van een managementsysteem op het gebied van kwaliteit, arbo of milieu: ISO 9001, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 14001

Direct offerte aanvragen

Kwaliteit

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement.
Lees meer...

Arbo

OHSAS 18001/ISO45001 is de internationale norm met eisen voor een arbomanagementsysteem.
Lees meer...

Milieu

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem.
Lees meer...

Arbo Milieu Register

Arbo Milieu Register is het meest volledige en actuele juridische naslagwerk voor de professional op het gebied van arbo en milieu.
Lees meer...

Algemeen

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. De nieuwe versie van beide normen is in 2015 verschenen. Veranderingen zijn onder meer de invoering van de High Level Structure (HLS).

Organisaties met een ISO 9001 en/of ISO 14001 certificering moeten voor 15 september 2018 over zijn op de nieuwe 2015-versie van de norm. Na 15 september vervallen alle certificaten die gebaseerd zijn op de oude norm.

OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. Deze norm wordt binnenkort vervangen door de norm ISO 45001.

High Level Structure

Met de High Level Structure zorgt ISO voor een verdergaande integratie van ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem), ISO45001 (arbomanagementsysteem) en ISO 14001 (milieumanagementsysteem). De HLS houdt in dat de hoofdstukindeling bij de verschillende normen hetzelfde is. 

Arbode kan u begeleiden bij de omzetting van uw bestaande managementsysteem naar de High Level Structure of het opzetten van een geheel nieuw managementsysteem.
Direct offerte aanvragen

ISO 9001: Kwaliteit

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. De nieuwe versie van ISO 9001 is in september 2015 verschenen. Veranderingen zijn onder meer de invoering van de High Level Structure (HLS), een sterkere focus op de koppeling met de strategie van de organisatie, het benoemen van belanghebbenden bij het kwaliteitsmanagementsysteem en het identificeren en behandelen van (voor het kwaliteitsmanagementsysteem relevante) risico's.

Met de High Level Structure zorgt ISO voor een verdergaande integratie van ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem), ISO45001 (arbomanagementsysteem) en ISO 14001 (milieumanagementsysteem). De HLS houdt in dat de hoofdstukindeling bij de verschillende normen hetzelfde is.

Op de volgende wijze wordt de HLS vormgegeven:

Hoofdstuk 0: Inleiding
Hoofdstuk 1: Scope
Hoofdstuk 2: Normatieve verwijzingen
Hoofdstuk 3: Definities
Hoofdstuk 4: Context van de organisatie
Hoofdstuk 5: Leiderschap
Hoofdstuk 6: Planning
Hoofdstuk 7: Ondersteuning
Hoofdstuk 8: Uitvoering
Hoofdstuk 9: Evaluatie
Hoofdstuk 10: Verbetering
Direct offerte aanvragen

OHSAS 18001: Arbo

OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. In 2013 is besloten om OHSAS 18001 te reviseren en als ISO-norm te publiceren: ISO45001. De ISO 45001-norm, die in 2018 in definitieve vorm verschijnt, verschilt in meerdere opzichten van de huidige OHSAS 18001-norm.

Verschillen

Een van de belangrijkste verschillen is de arbomanagementcultuur die erin beschreven staat. Die moet ervoor zorgen dat leiders voor hun medewerkers een omgeving creëren waarin zij actief kunnen bijdragen aan het veiligheids- en gezondheidsmanagement van hun onderneming. Een tweede belangrijk verschil is dat ISO 45001 gebaseerd is op de HLS-structuur (High Level Structure), die het uitgangspunt vormt van alle nieuwe ISO-managementsysteemnormen. Op basis van die structuur worden deze normen opgebouwd volgens 10 identieke hoofdstukken, wat organisaties toelaat om hun managementsysteem (bv kwaliteit, milieu) op een meer homogene en geïntegreerde manier te beheren.
Direct offerte aanvragen

ISO 14001: Milieu

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. In september 2015 is de nieuwste versie van deze norm gepubliceerd. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do- check-act’ cyclus (PDCA). ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

- Continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
- Beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
- Minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen.

Door het betrekken van informatie van stakeholders bij het ontwikkelen van het milieubeleid sluit ISO 14001 aan bij de ISO 26000-richtlijn voor duurzaam ondernemen. De ISO 14001 bestaat uit de volgende onderdelen:

- Context van de organisatie
- Leiderschap
- Planning
- Ondersteuning
- Uitvoering
- Evaluatie van de prestaties
- Verbetering

De voorgaande onderdelen van de ISO 14001-norm volgen uit de High Level Structure (HLS). Alle ISO- normen worden opgezet volgens de HLS, wat het voor organisaties makkelijk moet maken om hun managementsystemen voor kwaliteit, arbo en milieu te integreren.
Direct offerte aanvragen

Direct een offerte aanvragen

powered by Typeform

Over ISO-offerte.nu en Arbode

Op ISO-offerte.nu kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen voor één of meerdere managementsystemen. Ons bedrijf is gespecialiseerd op het gebied van alles dat met veiligheid op de werkvloer te maken heeft.

We zijn een onafhankelijk, landelijk werkend adviesorgaan dat niet alleen advies geeft, maar ook trainingen op het gebied van veiligheid kan verzorgen. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor detachering van gecertificeerd personeel. Onze professionals staan voor u klaar om een ISO offerte op te stellen.

Doel van de cursus

Het verstrekken van kennis en inzicht over veiligheids- en arbo aspecten, alsmede het trainen in het toepassen hiervan. Hierdoor kan de cursist deze aspecten vertalen naar maatregelen binnen de organisatie en kan hij / zij de veiligheidstaken coördineren en uitvoeren.

Doelgroep en vooropleiding

Doelgroep: Project veiligheidskundigen, arbo adviseurs, KAM coördinatoren, etc. 

Vooropleiding: Technisch of algemeen MBO-niveau. Ontheffing van deze eis is mogelijk wanneer de werkgever schriftelijk verklaart dat de betrokken werknemer drie jaar aantoonbare ervaring heeft met veiligheid.

Cursusduur- en inhoud

De cursus wordt in 6 maanden gegeven en is opgebouwd uit 6 modulen. U volgt 1x per week les in de middag en avond. Elke module omvat een deel zelfstudie en een gezamenlijk cursusdeel.

De studiebelasting is als volgt verdeeld:

Zelfstudie
Gezamenlijke cursus
Studie opdrachten
Eindopdracht

Een aparte examentraining behoort tot de mogelijkheden. In deze opleiding wordt gewerkt met verschillende didactische werkvormen zoals practica, opdrachten en werkgroepen.

Dit biedt gelegenheid tot interactie tussen docent en de cursisten, alsmede de cursisten onderling. Er geldt een aanwezigheidspercentage van 80% in verband met te houden presentaties.

De volgende modules worden behandeld

Introductie

Elkaar en de cursusbegeleider leren kennen, waarna het profiel en werkveld van de Middelbaar Veiligheidskundige zal worden verkend.

Wetgeving, taken en positie van de Veiligheidskundige

Leren omgaan met die wet- en regelgeving, welke een directe en indirecte invloed hebben op de arbeidsomstandigheden van werknemers.

Veiligheid

Leren omgaan met de begrippen Risico- Inventarisatie en  –Evaluatie, plan van aanpak, bedrijfshulpverlening en andere relevante werkgebieden.

Arbeidshygiëne

De MVK werkt niet alleen in het werkveld arbeidsomstandigheden en daarom gaan we in deze module het werkveld van de Arbeidshygiëne verkennen.

Welzijn, Ergonomie en Organisatie

Nadat we de harde werkvelden hebben gehad gaan we kijken naar het zogenaamde softe gebied van de Arbeids- en Organisatie deskundige.

Risicobeheersing

In deze Module nemen we een kijkje in de verschillende grote branches als de procesindustrie, hout- en metaalbewerking en laboratoria.

Arbo-management

Veel bedrijven willen tegenwoordig gecertificeerd worden en in deze module nemen we aan de hand van een ervaren deskundige een kijkje in de keuken van auditeren van managementsystemen.

Scriptie

Elke cursist sluit de opleiding af met het opstellen van een scriptie over een veiligheidskundig onderwerp naar eigen keuze.

Verdediging scriptie

De scriptie verdediging geeft de cursist de gelegenheid te laten zien wat hij/zij onderzocht heeft tegenover een commissie en vragen van deze commissie te beantwoorden.

Materiaal van de opleiding

Bij de opleiding worden volgende cursusmaterialen verstrekt:

Cursusboeken MVK
Praktijkgids Arbeidsveiligheid
Diverse uitreikstukken tijdens de opleiding

Betaling

De prijs van €4.999,- is exclusief 21% BTW.

Wanneer u privé een opleiding betaalt gelden er voor u mogelijk fiscale regelingen om een gedeelte van de opleidingskosten af te trekken. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

Locaties

Opleidingsdata omgeving Alkmaar (woensdagen)

Dagopleiding - start 24 mei 2017

24 en 31 mei 2017
27, 21 en 28 juni 2017
5 juli 2017
6, 13 en 20 en 27 september 2017
4, 11, 18 en 25 oktober 2017
1 en 8 november 2017

Lestijden van 09:00 uur tot 17:00 uur

Opleidingsdata omgeving Gorinchem (dinsdagen)

Dagopleiding - start 5 september 2017

5, 12, 19 en 26 september 2017
23, 10, 17, 24 en 31 oktober 2017
7, 14, 21 en 28 november 2017
5, 12 en 19 december 2017

Lestijden van 09:00 uur tot 17:00 uur

Opleidingsdata omgeving Zwolle (donderdagen)

Dagopleiding - start 28 september 2017

28 september 2017
5, 12, 19 en 26 oktober 2017
2, 9, 16, 23 en 30 november 2017
7 en 14 december 2017
4, 11, 18 en 25 januari 2018

Lestijden van 09:00 uur tot 17:00 uur

Diploma

De opleiding wordt afgesloten door een examen en een eindopdracht.

NIEUW: de MVK-opleiding bieden wij nu aan inclusief één VCA-VOL examen zonder extra kosten! Daarmee zijn wij uniek in Nederland.

Het diploma Middelbaar Veiligheidskundige van Arbode is SKO erkend.